Outsourcing pracowników

Outsourcing pracowników, nazywany również wynajmem personelu, polega na oddelegowywaniu pracowników z naszej firmy, do wykonania konkretnych zadań w Państwa firmie. Przed nawiązaniem współpracy, sporządzamy umowę i określamy jej warunki, które będą zadowalające dla obu stron. Korzystając z takiej formy zatrudnienia pracowników, mogą Państwo zoptymalizować koszty prowadzenia biznesu. Poza tym jest to elastyczne rozwiązanie – z usług specjalistów można skorzystać tylko w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba. Nie ma konieczności podpisywania z nimi stałej umowy.

Działamy wielowymiarowo i w swoim zespole mamy ekspertów od legalizacji zatrudnienia, dlatego możemy świadczyć usługi leasingu pracowników nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, w tym wysoce pożądanych pracowników z Ukrainy, Azji i Afryki. Nie martwią się Państwo niczym, ponieważ proces jest w całości w naszych rękach, od momentu pozyskania pracownika, poprzez ciągły kontakt z nim w czasie, gdy jest oddelegowany do pracy w firmie naszego klienta, aż po dokumentację pracowniczą i rozliczenia, które również pozostają po naszej stronie. Nieważne, czy jesteście Państwo zainteresowani usługą leasingu pracowników fizycznych, czy specjalisty w konkretnej branży. Naszym celem jest elastyczność, tak aby nasz klient czuł się zaopiekowany i miał pewność, że może modyfikować swoje cele związane z zatrudnieniem i polityką personalną pod kątem dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Magazyn

 

Zalety i korzyści płynące z usługi outsourcingu / leasingu pracowników:

  • Możliwość szybkiego pozyskania dużej ilości pracowników: gwarancja utrzymania ciągłości procesów w przypadku nagłego wzrostu zamówień,
  • Elastyczność: odpowiedź na sezonowość produkcji i niestabilność zamówień,
  • Optymalizacja kosztów związanych z procesem rekrutacji i zatrudnienia: opłata tylko za rzeczywisty czas, jaki oddelegowany pracownik przepracuje dla Państwa firmy, nie muszą martwić się Państwo okresem wypowiedzenia oraz kwestiami formalnymi związanymi z tym procesem w kontekście prawa pracy,
  • Uwolnienie własnych zasobów: to po naszej stronie leży kompleksowy proces zatrudnienia, od planu pozyskania pracowników, po tzw. employer branding i marketing rekrutacyjny mający na celu przyciągnięcie kandydatów, poprzez dobór odpowiednich kanałów dotarcia i selekcję kandydatów, aż wreszcie do obsługi dokumentacji pracowniczej wynikającej z zatrudnienia.